Tarnobrzeskie cmentarze

Stary cmentarz na Piaskach

Cmentarz na Piaskach leży na ul. Stanisława Orła, odchodzącej od ul. Mickiewicza na górce miechocińskiej, na terenie nazywanym (szczególnie dawniej) Piaski. Cmentarz na Piaskach powstał kiedy przykościelny cmentarz w Miechocinie okazał się za mały. Gotycką kaplicę cmentarną ufundowali w 1881 roku Seweryn Stawarski (były dziedzic dóbr w Machowie) i Jan hr. Tarnowski. Patronem kaplicy jest Archanioł Gabriel.

W czasie pierwszej wojny światowej Rosjanie urządzili na terenie cmentarza okopy i strzelnicę, jednak największe zniszczenie spowodowały pociski artyleryjskie w czasie obu wojen światowych.

Do dziś zachowało się kilkadziesiąt nagrobków. Teren bardzo spokojny i mało odwiedzany. Od kilku lat ogrodzony i, nie licząc wysokich pokrzyw, dość zadbany (kostka, brama, ławeczki).

Tarnobrzeskie cmentarze :: Tarnobrzeg Informacja Turystyczna :: Tarnobrzeg, informacje dla turystów

No comments posted yet.

Add a new comment