Lokalizacja

Tarnobrzeg z góry. Fot. Wacław Pintal

Tarnobrzeg znajduje się w widłach Wisły i Sanu

Tarnobrzeg to miasto z powiatem grodzkim, mieszczące się od południowej strony wideł Wisły i Sanu, na północnej granicy Województwa Podkarpackiego.

Tarnobrzeg ciągnie się wzdłuż prawego brzegu Wisły, na połączeniu Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej. Od północy graniczy bezpośrednio z Sandomierzem, w Województwie Świętokrzyskim. W okresie zaborów granica między Kongresówką (zabór rosyjski), a Galicją (zabór austro-węgierski) przebiegała przez Wisłę, byliśmy więc północnym krańcem Galicji.

Znajdujemy się na trasie z Polski północnej i centralnej w kierunku na Bieszczady i na szlaku Lublin - Kraków.
Od strony Jeziora Machowskiego przebiega przez Tarnobrzeg droga krajowa nr 9 (Radom-Rzeszów-Barwinek).
Na północ, w kierunku Sandomierza prowadzi droga wojewódzka 723. Na wschód, w stronę Stalowej Woli droga wojewódzka 871.
Do Tarnobrzega można się również dostać przeprawą promową przez Wisłę, od strony Koprzywnicy. Ostatnie rozwiązanie często polecają niektóre nawigacje, w których nie zaznaczono opcji unikania promów.

Lokalizacja :: Tarnobrzeg Informacja Turystyczna :: Tarnobrzeg, informacje dla turystów

No comments posted yet.

Add a new comment