Miasteczko Ruchu Drogowego

Miasteczko Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

Otwarte w roku 2010 Miasteczko Ruchu Drogowego znajduje się tuż przy wale wiślanym na terenach rekreacyjnych nad Wisłą. Obiekt otwarty, dostępny dla każdego. Na sieci asfaltowych dróg odtworzono warunki z którymi może spotkać się młody użytkownik ruchu drogowego - rondo, krzyżówki, przejścia dla pieszych, parkingi czy przejazd kolejowy. Zasady ruchu wyznacza oznakowanie poziome i pionowe.

Miasteczko Ruchu Drogowego :: Tarnobrzeg Informacja Turystyczna :: Tarnobrzeg, informacje dla turystów

No comments posted yet.

Add a new comment